มรย.วิชาการ' 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกว่า 50 หลักสูตร
 • นิทรรศการ มรย.วิชาการ 61
 • นิทรรศการโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และรัชกาลที่ 9
 • การแสดง Science Show
 • ชมการสาธิต การประกวด การเสวนา การแสดง การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 • นิทรรศการและออกบูธแสดงสินค้า อาหารจานเด็ด สินค้า OTOP
www.yru.ac.th โทรศัพท์ 073-299679

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

คณะครุศาสตร์

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 คณะครุศาสตร์

15 ส.ค. 2561
ห้องประชุมเซอรา
ตลาดนัดปฐมวัยแข่งขันเล่านิทานปฐมวัย
16 ส.ค. 2561
ห้องประชุมเซียนตาน ฮวา
Dream of Cinderella (ความฝันของซินเดอเรลล่า)
15-19 ส.ค. 2561
ลานกล้วยไม้
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
15-19 ส.ค. 2561
ลานกล้วยไม้
ทำเข็มกลัดและเล่นเกมภาษาอังกฤษ
15-19 ส.ค. 2561
คลินิกอัลกุรอาน
15-16 ส.ค. 2561
ห้องผลิตสื่อ 2
คลินิกหมอภาษา
16-17 ส.ค. 2561
ห้องประชุมเซอรา
ประกวดร้องเพลงไทย/สากล
17 ส.ค. 2561
ลานกล้วยไม้
สานเสวนานักศึกษาในหัวข้อ เปิดมุมมองกิจกรรมของนักศึกษา
18 ส.ค. 2561
ลานกล้วยไม้
พบปะจิบน้ำชา และเล่นเกมส์ฝึกสมองประลองปัญญาสำหรับผู้ปกครอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2561
 • นวัตกรรมเพื่อชุมชน จากหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์
  ณ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เรียนรู้นวัตกรรมผ่านภาษา จากหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์
  ณ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปะและงานสร้างสรรค์ จากหลักสูตรด้านศิลปกรรม
  ณ ห้องกระจก ใต้หอประชุมหลังใหญ่

การประกวดแข่งขันทางวิชาการ
 • การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
 • การแข่งขันวิชาการทางภาษามลายู

การแสดง ณ หอประชุม
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชื่อชุดการแสดง นาฏยศัพท์ท้องถิ่นชายแดนใต้
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชื่อชุดการแสดง ยอเก็จปาฮัง
หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. ชื่อชุดการแสดง ละครภาษามลายู
หลักสูตรนิติศาสตร์ ชื่อชุดการแสดง การแสดงศาลจำลอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อชุดการแสดง เงาะป่า อะคาเดมี่ รู้ดีเรื่องบริการสาธารณะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชื่อชุดการแสดง Sangthong on Stage
หลักสูตรภาษาไทย ค.บ. ชื่อชุดการแสดง Thai Literature Runway Season 2
หลักสูตรภาษาอาหรับ ชื่อชุดการแสดงหนังสั้นอาหรับ
หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. สุภาษิตสอนหญิงใครใคร่รู้...รู้
การแสดงตระการตาจากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่เป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

150 ปีวิทยาศาสตร์ไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. การนาเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
09.15 - 09.30 น. พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4
09.45 - 09.55 น. นาเสนอวีดีทัศน์ผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
09.55 - 10.15 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ นักวิจัยดีเด่น ผู้สอนดีเด่น นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษา จิตอาสา
10.15 - 10.35 น. องค์ปาฐกบรรยาย หัวข้อ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
10.35 - 11.15 น. เสวนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0”
11.15 - 13.00 น. การแข่งขันทักษะการพูด “150 ปีวิทยาศาสตร์ไทย” รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
15 ส.ค. 2561 09.00-16.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ป.4-6
16 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-309)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6
16 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคาร 6 (ห้อง 06-204)
การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint) ป.4-6
16 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคารประกอบ 1
การประกวดผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้” ม.4-6
16 ส.ค. 2561 09.00-16.00 น.
เวทีอาคารประกอบ 1
การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ม.1-3
16 ส.ค. 2561 13.00-14.30 น.
อาคาร 15 ห้อง 15-202
การแข่งขันพูด “การผลิตเห็ดในยุค 4.0” ม.1-3
16 ส.ค. 2561 13.00-16.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-309)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
16 ส.ค. 2561 09.00-14.00 น.
อาคารประกอบ 2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6
16 ส.ค. 2561 09.00-14.00 น.
อาคารประกอบ 2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3
16 ส.ค. 2561 09.00-14.00 น.
อาคารประกอบ 2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6
16 ส.ค. 2561 13.00-16.00 น.
เวทีอาคารประกอบ 2
ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-309)
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.1-3
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคารประกอบ 1
การแข่งขันวาดภาพและระบายสีเห็ด ป.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
โรงยิมส์ กองพัฒนานักศึกษา
การแข่งขันโดรนเจ้าเวหา ม.1-3
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
เวทีอาคารประกอบ 2
การแข่งขัน Photo voice ประเด็นผู้สูงอายุ ม.1-3
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-306)
การการแข่งขันทักษะการพูด “วิทย์ 3 นาที” ป.6
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคารประกอบ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากขวดพลาสติก (แจกัน) ม.1-3
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคารประกอบ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากขวดพลาสติก (แจกัน) ม.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคารประกอบ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลี้ยงสัตว์ ม.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
อาคาร 16 (ห้องแปรรูป)
การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 2 (ตึก ICT)
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO ม.1-6
17 ส.ค. 2561 09.00-16.00 น.
อาคาร 6 (ห้อง 06-201)
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ม.4-6
17 ส.ค. 2561 09.00-16.00 น.
เวทีอาคารประกอบ 1
การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ม.4-6
17 ส.ค. 2561 13.00-16.00 น.
แวทีอาคารประกอบ 2
การแข่งขัน Photo voice ประเด็นผู้สูงอายุ ม.4-6
17 ส.ค. 2561 13.00-16.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-306)
การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
17 ส.ค. 2561 13.00-16.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
การแข่งขันทักษะการพูด “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ม.4-6
18 ส.ค. 2561 11.00-12.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
การแข่งขันทักษะการพูด “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” รอบชิงชนะเลิศ ม.4-6
18 ส.ค. 2561 11.00-14.30 น.
อาคารประกอบ 1
การแข่งขันรูบิค ป.1-6
18 ส.ค. 2561 11.00-14.30 น.
อาคารประกอบ 1
การแข่งขันรูบิค ม.1-3
18 ส.ค. 2561 11.00-14.30 น.
อาคารประกอบ 1
การแข่งขันรูบิค ม.4-6
กิจกรรมบริการวิชาการ
16 ส.ค. 2561 08.00 - 16.00 น.
อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ระดับ ป. 4-6
16 ส.ค. 2561 8.00 - 16.00 น.
อาคาร 5 (ห้อง 05-206)
ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับ ป. 4-6
16 ส.ค. 2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 5 (ห้องประชุมคณะชั้น 4)
ค่ายสะเต็มศึกษา ระดับ ป.4-6 รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
16 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
อาคาร 16 (ห้องแปรรูป)
จัดอบรมการทำอาหารท้องถิ่น “อาหารหวาน” ระดับ ม.1-3
17 ส.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
อาคาร 16 (ห้องแปรรูป.)
จัดอบรมการทำอาหารท้องถิ่น “อาหารคาว” ระดับ ม.4-6
16 ส.ค. 2561 08.30-16.30 น.
อาคาร 6 (ห้อง 06-201)
ค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ ม.1-6
18 ส.ค. 2561 11.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก
การสัมมนา และการถ่ายทอดงานวิจัยทางด้านพลังงานสู่นวัตกรรมทางพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม “การเรียนรู้การเก็บเกี่ยวพลังงานสู่กระแสไฟฟ้า”

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 คณะวิทยาการจัดการ

15 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ 602 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์ 4.0
15 ส.ค. 2561 13.30-14.30 น.
ห้อง 901 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
ตอบปัญหาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
16 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
ห้อง 901 และ 902 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
ตอบปัญหาบัญชีและภาษี
16 ส.ค. 2561 10.00-12.00 น.
ห้อง 903 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
ตอบปัญหาเรื่อง “การเงินไทยในยุคดิจิทัล”
16 ส.ค. 2561 09.30-12.00 น.
ห้อง 904 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
16 ส.ค. 2561 08.30-12.00 น.
ห้อง 905 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
16 ส.ค. 2561 09.30-11.00 น.
มอบรางวัลห้อง 801 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
ประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ “Think Locally, Act Globally”
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 23
การประกวดการเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์
17 ส.ค. 2561 09.00-12.00 น.
ห้อง 901 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
การเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมบริการวิชาการ
ลานชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • วิจัยรับใช้สังคมวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสารสยเทศต้นแบบ บ้านคลองทรายใน ICT 418 KL YALA ตั้งแต่ปี 2559-2561
 • ภาวะการลงทุนการค้าชายแดนของธุรกิจ SMEs ไทย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาธุรกิจไม้ยางและผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง
 • การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
 • การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม ในเขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา : บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลา
 • Morale and Empowerment in working of government officers at Rusamilae Subdistrict Municipalities Pattani Province, Thailand
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 ส่งเสริมให้เยาวนชนในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษได้
 • โครงการรู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน
 • โครงการอบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
กิจกรรมเล่นสนุกผ่านสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
16 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Walk Rally ท้าตะลุยห้องสมุด (ระดับประถมศึกษา)
17 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Walk Rally ท้าตะลุยห้องสมุด (ระดับอุดมศึกษา)
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นิทรรศการนวัตกรรมสื่อ AR เพื่อการเรียนรู้
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
หน้าหอประชุมใหญ่
นิทรรศการโครงการตามพระราโชบาย ร.10
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
ICT : I SPY GAME
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
การแข่งขันพิมพ์ดีด
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
เกมตึกคอม(บันไดงู)
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
เกมปาลูกโป่ง
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
Google Live
15-19 ส.ค.2561 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
ICT : I SPY GAME
19 ส.ค.2561 08.30 - 16.30 น.
อาคาร 25 ชั้น 1
การแข่งขันเกม ROV eSport

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ 2561 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้

Soon..