ถ่ายทอดสด พิธีเปิด มรย.วิชาการ 2561

  • ณ.หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา