พิธีเปิด สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2561

  • ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา