เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19


วันนี้ (24 มี.ค.63) ที่ ห้องพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ อีลีหย๊ะ สนิโช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเจลล้างมือฆ่าเชื้อสูตรแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ผลิตโดยคณาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาเคมี และบุคลากรภายในคณะ จำนวน 200 ขวด มอบให้แก่ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ย้อนกลับ