เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2563


    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2563

       วันนี้ (11ก.พ.63) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ประธานหลักสูตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระการนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติมาตรการลด เลิกใช้พลาสติกและโฟม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวาระอื่นๆ

ย้อนกลับ