เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา เร่งทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID -19


       มรภ.ยะลา เร่งทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID - 19 

        วันนี้ (24มี.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรภาคสนามงานอาคารสถานที่ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่ร่วมกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนนทางเดิน ตามอาคาร และหอพักนักศึกษา Extra Time มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดมีการเฝ้าระวังและออกมาตรการในการดูแลและป้องกัน โดยมีจุดสแกนเข้า - ออก ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลล้างมือ และสบู่ล้างมือ ตั้งตามจุดของคณะ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ

ย้อนกลับ