เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​สำนักงานวัฒนธรรม จ.ยะลา ร่วมกับ มรภ.ยะลา และชมรมศิลปินชายแดนใต้ จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และชมรมศิลปินชายแดนใต้ จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีถิ่นจังหวัดยะลา สืบสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ บริเวณลานด้านล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีถิ่นจังหวัดยะลา สืบสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ผู้บริหาร คณะครู วิทยากร รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา จาก 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา โรงเรียนสตรีชนูปถัมภ์ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและความสนใจด้านศิลปะ ได้ฝึกทักษะ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง สืบสานและถ่ายทอดเทคนิคด้านศิลปะให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้เท่าทัน และห่างไกลยาเสพติด

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ จำนวน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการวาดเส้น ฐานจิตรกรรมสีน้ำ ฐานจิตรกรรมสีอะครีลิก โดยมี วิทยากรจากชมรมศิลปินชายแดนใต้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ย้อนกลับ