เมื่อวันที่
23 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรภ.ยะลา ห่วงใยและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID – 19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆ


      อธิการบดี มรภ.ยะลา ห่วงใยและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID – 19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนักศึกษา

      วันนี้ (23มี.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนักศึกษา Extra Time ได้มีความห่วงใยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการเฝ้าระวังและออกมาตรการในการดูแล และป้องกัน มีตั้งจุดสแกนตรวจคัดกรองการเข้า – ออก ของแต่ละคณะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลล้างมือ และสบู่ล้างมือ ตั้งตามจุดของแต่ละคณะ และขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19

ย้อนกลับ