เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลา แสดงความยินดี นศ.คว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


อธิการบดี มรภ.ยะลา แสดงความยินดี นักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (11ก.พ.62) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำ นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนายอัสรี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า สำหรับการประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมี 8 ทีมเท่านั้น ที่จะได้รับรางวัล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน จากชมรม มรย.จิตอาสาฯ ได้นำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ในการนำเสนอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความยินดีให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ