เมื่อวันที่
24 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

เชิญชวนประกวด Creative idea


  • วัน-เวลา : 24 มกราคม 2020 - 29 กุมภาพันธ์ 2020 (11:27 - 11:27)
  • สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

ประกวด Creative idea นำเสนอของเล่น หรือเกม เสริมทักษะสร้างรายได้

เปิดอ่าน : 63

ย้อนกลับ