เมื่อวันที่
25 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรประเมินแบบสอบถามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ


  • วัน-เวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2020 - 25 กุมภาพันธ์ 2020 (10:43 - 10:43)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรประเมินแบบสอบถามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
  • Event Type : อื่นๆ

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

       

       ลิงค์แบบประเมิน http://gg.gg/gpijd

เปิดอ่าน : 118

ย้อนกลับ