เมื่อวันที่
26 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ภาษามลายู ศูนย์ภาษา ทดสอบ อัตลักษณ์

ประกาศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61


  • วัน-เวลา : 26 พฤศจิกายน 2018 - 21 มกราคม 2019 (11:08 - 11:08)
  • สถานที่ : ประกาศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61
  • Event Type : การสอบ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61 โดยกำหนดการมีดังนี้

1) ปฐมนิเทศ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่)

2) สอบ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

-ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620

-Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-Website: clas.yru.ac.th

-Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies

เปิดอ่าน : 615

ย้อนกลับ