เมื่อวันที่
3 ธ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
รับสมัคร กศ.บป.

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35


  • วัน-เวลา : 3 ธันวาคม 2019 - 31 มกราคม 2020 (15:34 - 15:34)
  • สถานที่ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35
  • Event Type : การรับสมัคร

เลือกเรียนที่.. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=586

เปิดอ่าน : 382

ย้อนกลับ