เมื่อวันที่
14 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ชมรม มรย.จิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย


     ชมรม มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

     วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมกันนี้ได้นำจิตอาสาพระราชทาน และนักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั้งนี้ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเริ่มด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ การทาสีฟุตบาท การวาดเส้นจอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปรียบดั่งบ้านหลังที่สอง

ย้อนกลับ