เมื่อวันที่
23 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน Grand Opening โรงแรม @ INN YRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน Grand Opening โรงแรม @ INN YRU ชูแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มรย. กระตุ้นการท่องเที่ยวและ OTOP จชต. ผ่านคิวอาร์โค้ด บนภาพถ่ายภายในห้องพัก

   วันนี้ (23 ก.พ.64) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดตัวโรงแรม @ INN YRU จัดงาน Grand Opening อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขกผู้เกียรติ กว่า 300 คน ร่วมเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำแนวคิดในการปรับปรุงโรงแรมยะลาพาเลซ (เดิม) โดยเพิ่มความหรูหรา ทันสมัย มีระดับ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตร สามารถสร้างรายได้ด้วยการดำเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ รองรับการเรียนรู้ สัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมและ "อัตลักษณ์ท้องถิ่นมลายู" บนพื้นฐานความโดดเด่น ด้านการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

   โรงแรม “@INN YRU” มุ่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่มีคุณค่าในสถานที่ที่เข้ารับการฝึกจะช่วยให้นักศึกษานำความรู้จากสถานที่ทำงานจริงไปประยุกต์ในการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนและลดช่องว่างของความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงาน การปรับตัวและขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งยังเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ชายแดนใต้ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR CODE) บนภาพถ่ายบนฝาผนังภายในห้องพักโรงแรม

   โดยเปิดให้บริการห้องพัก จำนวน 55 ห้อง มีบริการห้องพัก 4 ประเภท ห้อง Standard (มีแบบเตียงเดี่ยว เตียงคู่ และสามเตียง) ห้อง Deluxe (มีแบบเตียงเดี่ยว) ห้อง Conect หรือ ห้องเชื่อมสองห้อง (มีแบบเตี่ยงเดี่ยว และสามเตียง) ห้อง Sweet Luxury (มีแบบเตียงเดี่ยว และสี่เตียง) จัดอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ มีพนักงานต้อนรับสามารถเช็คอินหรือเข้ามาพักได้ตลอด 24 ชม. มีบริการที่จอดรถ มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องพัก ด้านออกแบบภายในให้ความรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ที่ โทร : 062 182 2662 Line ID : 0621822662 Facebook Fanpage : INN YRU หรือสอบถามด้วยตนเองได้ที่ โรงแรม @INN YRU (โรงแรมตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

ย้อนกลับ