เมื่อวันที่
29 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

มรย. จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี


วันนี้ (29 ก.ค. 63) เมื่อเวลา 13.30 น.นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี ครั้งที่ 10 - 4/2563 โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดาวโหลดรูปภาพทั้งหมด

ย้อนกลับ