เมื่อวันที่
18 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

มรย. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จชต. ประชุมหารือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีทุน


มรย. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จชต. ประชุมหารือแก้ปัญหานักเรียน ไม่มีทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันนี้ (18 ก.พ.64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหานักเรียน ไม่มีทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีทุนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และทำให้ประเทศขาดกำลังในการพัฒนาประเทศจากคนรุ่นใหม่ 

ย้อนกลับ