เมื่อวันที่
16 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ค


มรย.ประชุมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

   วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ผลการเลือกตัวแทนจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลคะแนนรวมทั้งสิ้น 5 คะแนนเสียง

ย้อนกลับ