เมื่อวันที่
13 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​นักศึกษานิเทศศาสตร์ ราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตร การประกวด Viral Clip


นักศึกษานิเทศศาสตร์ ราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตร การประกวด Viral Clip "Save River คืนน้ำใส ให้แม่น้ำ คู คลอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรจาก นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในพิธีมอบรางวัลการประกวด Viral Clip "Save River คืนน้ำใส ให้แม่น้ำ คู คลอง" วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งคลิปประกวดทั้งหมด 11 ทีม และมีตัวแทน 4 ทีม เข้าร่วมงานครั้งนี้ กำกับดูแลโดยอาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก ตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 ทีม ได้แก่ นางสาวซัลวาตี สาและ นางสาวซีตีอาแอเซาะ กียะ นางสาวนุรฮูดา นิมา และนางสาวนิมารีซา บาฮา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประกวดคลิปไวรัล Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดไวรัลคลิป แนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง อย่างยั่งยืน อีกทั้งวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเป็นประจำทุกปี และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง ลดละเลิกการใช้พลาสติก ให้แหล่งน้ำกลับมาใส่สะอาดและมีชีวิตอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ