เมื่อวันที่
16 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

นักศึกษา วจก. จัดเต็ม PR ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผลผลิตโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น


นักศึกษา วจก. จัดเต็ม PR ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผลผลิตโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาการตลาด และนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผลผลิตโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่ม Satu-Dua-Tiga โดยมีกระเป๋าจักสานเตยหนาม (กลุ่มนักศึกษา) และกลุ่ม Textile Art มีกระเป๋าผ้า (กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา)

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และธนาคารออมสิน โดยมีอาจารย์ผู้ดำเนินการได้แก่ รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภายใต้การดำเนินงานโดยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางออนไลน์ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ YRU Fresh Mart มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 3 ติดกับอเมซอน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ข้างโรงเรียนอนุบาล) 

ย้อนกลับ