เมื่อวันที่
19 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ (19 ก.พ.64) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดยะลา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ได้รับการจ้างงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และเพื่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะชุมชน ในจังหวัดยะลามีทั้งสิ้น 21 ตำบล

ย้อนกลับ