เมื่อวันที่
15 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​รองอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช


รองอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช

วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 13.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช อดีตอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ย้อนกลับ