เมื่อวันที่
10 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​สำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏยะลา อบรมพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏยะลา อบรมพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลดปัญหาโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

   วันนี้ (10 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกแบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคที่ใช้การลดปัญหาในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลระบบโครงข่ายจากผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดยะลา จำนวน 64 คน ประกอบด้วย บุคลากรสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และบุคลากรหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมอบรม

ย้อนกลับ