เมื่อวันที่
27 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา


  • วัน-เวลา : 27 กรกฎาคม 2020 - 4 สิงหาคม 2020 (16:16 - 16:16)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : อื่นๆ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 212

ย้อนกลับ