โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด


  • วัน-เวลา : 23 พฤษภาคม 2020 - 30 มิถุนายน 2020 (14:40 - 14:40)
  • สถานที่ : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
  • Event Type : อื่นๆ

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รายละเอียดติดต่อได้ที่เพจ https://www.facebook.com/ptsyru/

เปิดอ่าน : 418

ย้อนกลับ