เมื่อวันที่
18 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ผลงานหนังสั้น “Way Back Home"


  • วัน-เวลา : 18 กันยายน 2020 - 31 ตุลาคม 2020 (09:56 - 10:00)
  • สถานที่ : คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ผลงานหนังสั้น “Way Back Home"
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

ราชภัฏยะลา เจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ผลงานหนังสั้น “Way Back Home” การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท ผลงานหนังสั้น “Way Back Home” การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ระดับอุดมศึกษา จัดโดย สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวซาวาตี ลงซา หลักสูตรนิติศาสตร์ นางสาวนิสรีน กือซา หลักสูตรนิติศาสตร์ นางสาวมาดีน่า ยะโต๊ะ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน นายสาบูดิน การี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม และนายสมาน ดิมานิ๊ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานใน 3 ศาสตร์ คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ ศิลปกรรม ซึ่งมีความถนัดกันคนละด้าน

(ดูได้ทางยูทูปตามลิงค์ที่แปะไว้ได้เลยนะคะ https://youtu.be/-zjlC0CAhg8

เปิดอ่าน : 220

ย้อนกลับ