เมื่อวันที่
5 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่องอบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน ๑ วัน


  • วัน-เวลา : 5 พฤษภาคม 2022 - 21 พฤษภาคม 2022 (17:17 - 17:17)
  • สถานที่ : ​ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่องอบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน ๑ วัน
  • Event Type : งานฝึกอบรม

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่องอบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน ๑ วัน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๔๐ คน ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. (รูปแบบออนไลน์)

ส่งแบบตอบรับทางแบบฟอร์มที่กำหนด

https://shorturl.asia/qzFGa

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ -๒๙๙๖๙๙ ต่อ ๑๖๓๐๐

เปิดอ่าน : 42

ย้อนกลับ