เมื่อวันที่
22 ธ.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา COACH


  • วัน-เวลา : 22 ธันวาคม 2021 - 31 ตุลาคม 2020 (14:07 - 16:50)
  • สถานที่ : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา COACH หลักสูตรฐานสมรรถนะ
  • Event Type : การรับสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา COACH หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

เปิดอ่าน : 505

ย้อนกลับ