เมื่อวันที่
2 ธ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรละ 600 บาท


  • วัน-เวลา : 2 ธันวาคม 2022 - 31 มีนาคม 2023 (09:13 - 09:13)
  • สถานที่ : ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรละ 600 บาท
  • Event Type : การรับสมัคร

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไป 7 หลักสูตร หลักสูตรละ 600 บาท รีบจำนวนจำกัด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 โดยมีมีหลักสูตรให้เลือก 7 หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรละ 600 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มจองลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : bit.ly/survey_tranining66

รายละเอียดหลักสูตร : bit.ly/training_ITA66

ตารางอบรม : bit.ly/training_aritc66

# สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

# งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

เปิดอ่าน : 529

ย้อนกลับ