เมื่อวันที่
13 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งคณะกรรมการติดตามฯ


  • วัน-เวลา : 13 พฤศจิกายน 2020 - 23 พฤศจิกายน 2020 (15:28 - 15:28)
  • สถานที่ : ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งคณะกรรมการติดตามฯ
  • Event Type : การรับสมัคร

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน : 134

ย้อนกลับ