เมื่อวันที่
18 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งาน Mobile Application"


  • วัน-เวลา : 18 พฤศจิกายน 2020 - 30 พฤศจิกายน 2020 (16:12 - 16:00)
  • สถานที่ : ขอเชิญตอบแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งาน Mobile Application"
  • Event Type : อื่นๆ

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันตอบแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งาน Mobile Application"

เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง สำหรับการพัฒนา Mobile Application ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ที่

http://gg.gg/survey-yru-apps หรือสแกน QR Code ได้ตามรูป (ภายใน 30 พ.ย. 63)

เปิดอ่าน : 166

ย้อนกลับ