เมื่อวันที่
18 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป


  • วัน-เวลา : 18 พฤษภาคม 2023 - 31 พฤษภาคม 2023 (13:45 - 13:45)
  • สถานที่ : ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป
  • Event Type : การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 15.30น. ) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม

https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=841

เปิดอ่าน : 924

ย้อนกลับ