เมื่อวันที่
27 เม.ย. 2018

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


  • วัน-เวลา : 27 เมษายน 2018 - 27 เมษายน 2018 (14:11 - 14:11)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  • Event Type : อื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

   ติดตามรายละเอียดได้ทางลิ้งค์  สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

http://president.yru.ac.th/qa/web/page/79/%E0%B8%9...

เปิดอ่าน : 3510

ย้อนกลับ