เมื่อวันที่
1 ส.ค. 2020

ป้ายกำกับ

นักศึกษาและชมรม มรย.จิตอาสา คว้าเงินรางวัลจัดกิจกรรม ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี การแข่งขัน เยาวชนคนสร้างชาติ


  • วัน-เวลา : 1 สิงหาคม 2020 - 1 กันยายน 2020 (12:30 - 12:30)
  • สถานที่ : ชมรม มรย.จิตอาสา
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายลุกมัน เส็งลี นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนทีมงานจากชมรม มรย.จิตอาสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ  เงินรางวัลสนับสนุนจัดกิจกรรม ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จากการแข่งชันโครงการ "เยาวชนคนสร้างชาติ" คืนคุณแผ่นดิน

เปิดอ่าน : 227

ย้อนกลับ