เมื่อวันที่
27 มิ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางออนไลน์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 62 -65


  • วัน-เวลา : 27 มิถุนายน 2022 - 31 กรกฎาคม 2022 (13:45 - 13:45)
  • สถานที่ : เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางออนไลน์
  • Event Type : การสอบ

ศภอ. เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 62 -65 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์ภาษามลายู) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 -65 ในภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกกรณี ทั้งที่สอบไม่ผ่านและยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบ สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ https://elearning.yru.ac.th/ และเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด คู่มือการสอบ https://shorturl.asia/BtIjy

เปิดอ่าน : 273

ย้อนกลับ