เมื่อวันที่
25 ส.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ประชาสัมพันธ์ให้นศ.ตรวจสอบและยืนยันรับสิทธิ์ หรือไม่รับสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา


  • วัน-เวลา : 25 สิงหาคม 2021 - 11 กันยายน 2021 (13:40 - 13:40)
  • สถานที่ : ประชาสัมพันธ์ให้น.ตรวจสอบและยืนยันรับสิทธิ์ หรือไม่รับสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
  • Event Type : อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันประสงค์รับสิทธิ์/ไม่ประสงค์รับสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนผ่านบัญชีธนาคารที่มีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น !!

เปิดอ่าน : 287

ย้อนกลับ