เมื่อวันที่
31 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio


  • วัน-เวลา : 31 มกราคม 2022 - 11 กุมภาพันธ์ 2022 (14:56 - 14:56)
  • สถานที่ : ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
  • Event Type : การสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในการนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ student.mytcas.com จะถือว่าสละสิทธิ์ 

เปิดอ่าน : 477

ย้อนกลับ