เมื่อวันที่
27 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 ปีการการศึกษา 2565


  • วัน-เวลา : 27 มกราคม 2022 - 28 กุมภาพันธ์ 2022 (21:40 - 21:40)
  • สถานที่ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการการศึกษา 2565
  • Event Type : การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการการศึกษา 2565

เปิดอ่าน : 4200

ย้อนกลับ