เมื่อวันที่
7 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้าค่ายเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3


  • วัน-เวลา : 7 มกราคม 2022 - 31 มกราคม 2022 (11:02 - 11:02)
  • สถานที่ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้าค่ายเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3
  • Event Type : แสดงความยินดี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้าค่าย “เตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก และการคัดเลือกผู้รับทุน”เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดกรอง รุ่นที่ 3

เปิดอ่าน : 1685

ย้อนกลับ