เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

รับสมัครบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


  • วัน-เวลา : 24 พฤศจิกายน 2022 - 2 ธันวาคม 2022 (16:37 - 16:37)
  • สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  • Event Type : การรับสมัคร

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1 อบรมปฏิบัติการ 2 เข้าค่ายปฏิบัติทำผลงานกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ 3 ตรวจสอบผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทำผลงานวิชาการ จนผลงานสำเร็จ

หมายเหตุ - สำหรับบุคลากรสายวิชาการที่มีความตั้งใจในการทำผลงานให้แล้วเสร็จและสามารถส่งผลงานเข้าระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ภายใน วันที่ 31 ก.ค. 2566 เท่านั้น 

- ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มีส่วนร่วมในความสำเร็จของท่าน 

***สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่ วันนี้ - 2 ธ.ค. 2565 ผ่านลิ้งค์ https://citly.me/mYbgU หรือสแกน QR code ***

เปิดอ่าน : 210

ย้อนกลับ