เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming)


  • วัน-เวลา : 11 มกราคม 2022 - 27 กุมภาพันธ์ 2022 (10:01 - 16:03)
  • สถานที่ : รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming)
  • Event Type : การรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming) เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming) การเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดสด อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน และการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในงานของตนเองได้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 604 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

>> สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/31wTqe6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>> ค่าลงทะเบียน (On Site) คนละ 1,250 บาท (แถมฟรี webcam) รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณนูสีลา ยูมะโซ โทร. 090-2425875 email : nusila.u@yru.ac.th

คุณนูรฮูดา มายิ โทร.084-3978872 email : Nurhuda.may@yru.ac.th

เปิดอ่าน : 895

ย้อนกลับ