เมื่อวันที่
2 ส.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ราชภัฏยะลา อันดับ 1 ของราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)


  • วัน-เวลา : 2 สิงหาคม 2020 - 31 ธันวาคม 2020 (17:52 - 17:52)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : อื่นๆ

Webometrics ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดอันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และขยับขึ้นเป็นอันดับ 40 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หลักการจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้น เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)

เปิดอ่าน : 785

ย้อนกลับ