เมื่อวันที่
8 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

RANIYA” YRU Creative Arts & Culture in local wisdom textiles


  • วัน-เวลา : 8 กันยายน 2020 - 7 ตุลาคม 2020 (13:30 - 13:30)
  • สถานที่ : ผ้าบาติกเขียนสีธรรมชาติเขายาลอ
  • Event Type : อื่นๆ

“RANIYA” YRU Creative Arts & Culture in local wisdom textiles”

 ศิลปะ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น สีธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ “รานียา” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กลุ่มบือแนบาติก “ผ้าบาติกเขียนสีธรรมชาติเขายาลอ”

เปิดอ่าน : 3550

ย้อนกลับ