เมื่อวันที่
24 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดลงทะเบียนออนไลน์อัตลักษณ์เก่งไอที


  • วัน-เวลา : 24 มิถุนายน 2021 - 11 กรกฎาคม 2021 (14:17 - 14:17)
  • สถานที่ : สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดลงทะเบียนออนไลน์อัตลักษณ์เก่งไอที
  • Event Type : อบรม สัมนา

เปิดลงทะเบียน : การศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จงถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://eLearning.yru.ac.th

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเรียนรู้รายวิชาการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 2564

เปิดอ่าน : 795

ย้อนกลับ