เมื่อวันที่
31 ก.ค. 2023

ป้ายกำกับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 224