เมื่อวันที่
28 ส.ค. 2021

ป้ายกำกับ
งานประชาสัมพันธ์ การสร้างcontent

​ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “การสร้างสรรค์ Content Marketing ทางสื่อออนไลน์”


  งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดกิจกรรมเสวนา “การสร้างสรรค์ Content Marketing ทางสื่อออนไลน์” ให้กับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๕๐ คน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงหลักการของ Content Marketing การสร้างแนวคิดเพื่อออกแบบ Content ประเภทของ Content สามารถวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึกได้และกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การตลาด และยังสามารถสร้าง Content Marketing ได้แบบมืออาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. (เสวนาแบบออนไลน์)

   งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการอบรมแบบไม่มีค่าลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ -๒๙๙๖๙๙ ต่อ ๑๖๓๐๐ โดยส่งแบบตอบรับทางแบบฟอร์มที่กำหนด https://forms.gle/fUq4HzdqX2ysJL4u5 ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1207