เมื่อวันที่
16 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​ประกาศขอรับข้อเสนอการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติ (ยะลาพาเลซ)


ประกาศคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง ขอรับข้อเสนอการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติ (ยะลาพาเลซ) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์ด้านการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1089