เมื่อวันที่
30 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน ณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน ณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง "จันทน์กะพ้อ"

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 160