เมื่อวันที่
13 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​บุคลากรราชภัฏยะลา ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก


บุคลากรราชภัฏยะลา ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก

วันนี้ (12 ก.ค.64) เวลา 13.00 น. ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครนครยะลา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ตามที่ได้รับการจัดสรรโควต้าจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 691 โดส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมติดตามการฉีดวัคซีน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่เข้ารับฉีดวัคซีนในวันนี้ พร้อมจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในช่วงเดือนตุลาคมนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเป็นจำนวนมาก และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา ดังนั้นบุคลากรและนักศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน 

ย้อนกลับ