เมื่อวันที่
31 ก.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ชมรม TO BE มรภ.ยะลา คว้ารางวัลพระราชทานเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ระดับประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประเภท "ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2" ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และได้รับเลื่อนสถานะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้จัดขึ้นทุกๆปี โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของแต่ละชมรม มีการทำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงการแสดงของจังหวัด ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม และฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปีนี้ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE โดยองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานฯ ทั้งได้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิก และมีการทรงคอนเสิร์ต เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีอีกด้วย

ย้อนกลับ